Amstelbeststraat 6 C

1096 GD

AMSTERDAM

2150000,- k.k.

Ingetrokken

Kenmerken

 • Vraagprijs

  2150000,- k.k.

 • Soort woning

  penthouse

Bouw

 • Aantal kamers

  7

 • Slaapkamers

  6

 • Woonoppervlakte

  237 m2

 • Inhoud

  836 m3

 • Bouwjaar

  2016

Omschrijving

**For English below**

DE LUXE VAN EEN DOOR EEN ARCHITECT ONTWORPEN PENTHOUSE, DIE GEBRUIK HEEFT GEMAAKT VAN DE BESTE MATERIALEN OP EEN VAN DE MOOISTE LOCATIES DIRECT BIJ DE RIVIER DE AMSTEL! LEVENSLOOPBESTENDIG DOOR EEN INPANDIGE GARAGE EN DE INTERNE PRIVE LIFT NAAR ALLE VERDIEPINGEN !

Kortom een uniek penthouse met vier woonlagen, van maar liefst 237m2, met twee zonnige dakterrassen en een riant balkon van totaal 67m2, 4 slaapkamers, 3 badkamers, een lounge kamer grenzend aan de twee dakterrassen, een prachtige werkkamer met eigen mini pantry, een privé lift en een inpandige privé garage! De woning in het Amstelkwartier is rustig gelegen naast het mooiste gebouw van Amsterdam HAUT dat in 2021 opgeleverd wordt. Op een steenworp van de Amstel en park Zomerlust dat doorloopt in een prachtig groen buitengebied tot aan Ouderkerk aan de Amstel.

Indeling

Begane grond
Eigen garage met afstandsbediening en toegang tot de ruime 8 persoons privé lift (Otis) De lift bereikt ALLE verdiepingen van deze woning waardoor deze zeer rolstoelgeschikt is.

Met de lift gaan wij naar de DERDE VERDIEPING: een grote luxe living met open keuken en in het hart een 6 meter hoge en 5 meter brede door de architect ontworpen boekenkast in de twee verdiepingen hoge vide. De moderne open keuken (Bülthaup B3) is van hoogwaardige kwaliteit. Deze goed ingedeelde keuken met kookeiland beschikt over veel opbergruimte en is voorzien van een inductieplaat op krachtstroom, een ingebouwde oven, vaatwasser en koelkast (AEG). De keuken heeft ook een ruime pantry met veel bergruimte. Het op het zuiden gelegen balkon is via de 5 meter brede schuifpui te bereiken, perfect voor een ‘s zomers ontbijt! De woonkamer is ruim en door de grote raampartijen ook ontzettend licht. Geniet hier vanaf het zitgedeelte heerlijk van het uitzicht over de Amstel.

De VIERDE VERDIEPING beschikt over een zeer ruime slaapkamer en een prachtige werkkamer met pantry. Hier is thuis werken geen straf! De balustrade met uitzicht over de vide verbindt beide kamers. Tevens is er een badkamer met toilet, inloopdouche en wastafel aanwezig.

DE VIJFDE VERDIEPING: “Het Zomerhuis”
De vijfde verdieping beschikt over een extra kamer die de twee dakterrassen met elkaar verbindt. Deze kamer is goed te gebruiken als loungeruimte of als extra slaapkamer. Het terras aan de achterzijde ligt op het zuiden en is groot met ruimte voor loungestoelen, een eettafel en een buitenkeuken! Het terras aan de voorzijde is ruim, heeft veel groenbeplanting en is de ideale plek om op (te) warme dagen de koelte op te zoeken. De buitenkeuken (met gootsteen) is ideaal voor een barbecue in de zwoele zomeravonden. Het tweede dakterras is ook zeer ruim en heeft groenbeplanting en een terras.

Terug naar de TWEEDE VERDIEPING
Deze verdieping geeft toegang tot drie zeer ruime slaapkamers. De slaapkamer aan de achterzijde beschikt over een walk-in closet en een en-suite
badkamer, met een bad, dubbele wastafel, toilet en inloopdouche. De tweede badkamer op deze verdieping heeft een toilet, wastafel en douche. Alle badkamers zijn voorzien van Mosa Terra Maestricht tegels.

Afwerking

Dit penthouse is tot in de kleinste details afgewerkt. Zo beschikken de gehele derde, vierde en vijfde verdieping over vloerverwarming, en is er een hydrofoor geïnstalleerd voor optimale waterdruk. De kern (rondom de lift en het trappenhuis) is afgewerkt met luxe Amerikaans notenhout fineer. De derde en vierde verdieping beschikt over natuurstenen vloeren (Belgisch hardsteen of blauwsteen). Ook op de dakterrassen is aan alles gedacht, denk hierbij aan buitenverlichting, stopcontacten en een beregeningsinstallatie voor de planten en het gras. De woning is ook voorzien van krachtstroom.

Mogelijkheid tot splitsing

Vergunning is afgegeven voor een split tussen derde en vierde verdieping, maar dit kan ook zonder grote aanpassingen tussen de 2e en 3e of tussen de 4e en 5e verdieping, naar gelang de behoefte. De benodigde aanpassingen in technische installaties verschillen per variant. Het is een groot en uniek voordeel dat het appartement kan ‘meebewegen’ met de woonbehoeften van de koper, als dat wenselijk is.

Omgeving en bereikbaarheid

Het Amstelkwartier ontwikkelt zich tot een uniek en modern deel van Amsterdam met prachtige architectuur, hoogbouw afgewisseld met laagbouw, jachthaven, luxe restaurants en de aanwezigheid van prachtige recreatie- en wandelmogelijkheden langs de Amstel! Ga bijvoorbeeld heerlijk dineren bij George Marina of L’Osteria. Met het openbaar vervoer (metrohalte Sparklerweg) of de fiets is ook het Centrum nabij. Door de gunstige ligging naar de uitvalswegen is Schiphol snel te bereiken, de Zuidas ligt hier om de hoek.

Bijzonderheden

-Woonoppervlakte van 236,50m2 (NEN gemeten);
-Twee dakterrassen;
-Balkon met schuifpui;
-Inpandige garage;
-Privé lift naar alle verdiepingen;
-Zeer ruime living met vide;
-Vier slaapkamers plus een “zomerhuis” op het dak;
-Riante en stijlvolle werkkamer;
-Drie badkamers;
-Onder architectuur gebouwd;
-Uitzicht over de Amstel;
-Service kosten VVE bedragen €187,- per maand;
-Oplevering in overleg;
-Er is pas een overeenkomst wanneer de koopakte is getekend;
-Koopakte wordt opgemaakt door een notaris in Amsterdam.

“Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.”

—————————————————————————————————————————-

THE LUXURY OF AN ARCHITECT DESIGNED PENTHOUSE MADE WITH THE BEST MATERIALS AT ONE OF THE MOST BEAUTIFUL LOCATIONS DIRECTLY ON THE AMSTEL RIVER! LIFETIME PROOF BY AN IN-HOUSE GARAGE AND INTERNAL PRIVATE LIFT TO ALL FLOORS!

In short, a unique penthouse with four floors, of no less than 237m2, with two sunny roof terraces and a spacious balcony of 67m2 in total, 4 bedrooms, 3 bathrooms, a lounge room adjacent to the two roof terraces, a beautiful office with its own mini pantry, a private elevator and an indoor private garage! The house in the Amstelkwartier is quietly located next to the most beautiful building in Amsterdam HAUT, which will be completed in 2021. A stone’s throw from the Amstel and the Zomerlust park, which continues in a beautiful green countryside to Ouderkerk aan de Amstel.

Layout

Ground floor
Private garage with remote control and access to the spacious 8 person private elevator (Otis). The elevator reaches ALL floors of this house, making it very suitable for wheelchairs.

With the elevator we go to the THIRD FLOOR: a large luxury living room with open kitchen and at the heart a 6 meter high and 5 meter wide bookcase designed by the architect in the two-storey loft. The modern open kitchen (Bülthaup B3) is of high quality. This well-designed kitchen with cooking island has plenty of storage space and is equipped with a three-phase induction hob, a built-in oven, dishwasher and refrigerator (AEG). The kitchen also has a spacious pantry with plenty of storage space. The south-facing balcony can be reached through the 5 meter wide sliding doors, perfect for a breakfast in the summer! The living room is spacious and very light through the large windows. Enjoy the wonderful view over the Amstel from the seating area.

The FOURTH FLOOR has a very spacious bedroom and a beautiful office with pantry. Working at home is not a punishment here! The balustrade with a view over the vide connects both rooms. There is also a bathroom with toilet, walk-in shower and sink.

THE FIFTH FLOOR: “The Summer House”
The fifth floor has an extra room that connects the two roof terraces. This room can be used as a lounge area or as an extra bedroom. The terrace at the rear faces south and is large with space for lounge chairs, a dining table and an outdoor kitchen! The terrace at the front is spacious, has a lot of greenery and is the ideal place to cool down on (too) hot days. The outdoor kitchen (with sink) is ideal for a barbecue in the balmy summer evenings. The second roof terrace is also very spacious and has greenery and a terrace.

Back to the SECOND FLOOR
This floor gives access to three very spacious bedrooms. The bedroom at the rear has a walk-in closet and an en-suite
bathroom, with a bath, double sink, toilet and walk-in shower. The second bathroom on this floor has a toilet, sink and shower. All bathrooms are fitted with Mosa Terra Maestricht tiles.

This penthouse is finished to the smallest detail. The entire third, fourth and fifth floors have underfloor heating, and a hydrophore has been installed for optimum water pressure. The core (around the elevator and the stairwell) is finished with luxurious American walnut veneer. The third and fourth floor has natural stone floors (Belgian bluestone or bluestone). Everything has also been thought of on the roof terraces, such as outdoor lighting, sockets and a sprinkler system for the plants and grass. The house is also equipped with three-phase power.

Possibility of division

Permits have been issued for a split between the third and fourth floor, but this can also be done without major adjustments between the 2nd and 3rd or between the 4th and 5th floors, depending on the need. The necessary adjustments in technical installations differ per variant. It is a great and unique advantage that the apartment can “move” with the buyer’s housing needs, if desired.

Environment and accessibility

The Amstelkwartier is developing into a unique and modern part of Amsterdam with beautiful architecture, high-rise interspersed with low-rise, marina, luxury restaurants and the presence of beautiful recreational and walking opportunities along the Amstel! For example, have a delicious dinner at George Marina or L’Osteria. The Center is also nearby by public transport (metro stop Sparklerweg) or by bicycle. Due to its favorable location to the highways, Schiphol is quickly accessible, the Zuidas is just around the corner.

Particularities

-Living area of 236.50m2 (NEN measured);
-Two roof terraces;
-Balcony with sliding doors;
-Indoor garage;
-Private elevator to all floors;
-Very spacious living room with loft;
-Four bedrooms plus a “summer house” on the roof;
-Large and stylish office;
-Three bathrooms;
-Built under architecture;
-View over the Amstel;
-Service costs VVE are € 187 per month;
-Delivery in consultation;
-There is only an agreement when the deed of sale has been signed;
– Deed of purchase is drawn up by a notary in Amsterdam.

“This information has been compiled by us with the necessary care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All dimensions and surfaces are indicative. The NVM conditions apply.”