Eurokade 36 H

1060 RZ

AMSTERDAM

675000,- k.k.

Kenmerken

 • Vraagprijs

  675000,- k.k.

Bouw

 • Aantal kamers

  8

 • Slaapkamers

  6

 • Woonoppervlakte

  186 m2

 • Inhoud

  613 m3

 • Bouwjaar

  1999

Omschrijving

English below***

UNIEKE KANS! Een geheel (gezins)huis van maar liefst 186m2 verdeeld over 4 verdiepingen in een groene, kindvriendelijke en levendige buurt. Het is een pand met veel mogelijkheden, u kunt hier al uw fantasieën op los laten en écht uw eigen stempel op drukken.

Middels uw eigen opgang bereikt u uw voordeur op de bel-etage. U komt binnen in een fijne hal met garderobe mogelijkheid. De eerste kamer beneden is een op dit moment ingericht als kantoorruimte, ideaal voor uw kantoor aan huis. Tevens is hier een badkamer gesitueerd.

Op de eerste etage bevinden zich 2 ruime slaapkamers en één van de badkamers. Beide slaapkamers zijn van groot formaat en beide voorzien van grote raampartijen. De badkamer is voorzien van een ligbad, een dubbele wastafel en een douchecabine.

De tweede etage is de woonverdieping. U vindt hier een riante doorzon living met aan de achterzijde een glazen pui met toegang tot het balkon, een woonkeuken met eetgedeelte en/of een gezellige bar en de masterbedroom met eigen badkamer en toilet.

Het terras is gesitueerd op het zuiden, zomers is het hier dus genieten geblazen! U kijkt vanaf hier ook uit op groene pleintjes.

De derde en tevens bovenste etage is ook nog eens voorzien van 3 ruime slaapkamers, een extra kamer waar op dit moment de aansluitingen van de keuken zich bevinden, een badkamer en separaat een toilet. Het plafond reikt deels op deze etage tot bijna 4m hoog! De derde etage is ook een etage met mogelijkheden, u zou hier bijvoorbeeld de huidige dakkapel uit kunnen breiden of een gehele nieuwe dakkapel plaatsen. Zo creëert u veel extra meters!

De woning is ook voorzien van een berging op de begane grond van ca. 5m2.

Erfpacht
De woning is gelegen op erfpachtgrond, het huidige tijdvak is afgekocht tot 1 januari 2047. AB 1994 zijn van toepassing. De gunstige voorwaarden zijn op tijd aangevraagd door de huidige eigenaar. Jaarlijkse canon ná 2047 kan vastgeklikt worden op ca. €2100,-. De erfpacht kan ná 2047 eeuwigdurend afgekocht worden voor ca. €46.000,- (met recht op optimumkorting)

B&B
De huidige eigenaar heeft een Bed & Breakfast vergunning op dit adres, helaas is deze niet overdraagbaar. In dit gebied worden er wel nog vergunningen vrij gegeven door de Gemeente.

Omgeving en bereikbaarheid
Gelegen op een ideale locatie! De Aker ligt op enkele minuten van hartje Amsterdam en heeft een natuurlijke uitstraling door zijn vele water, dijken en polders. In deze groene buurt heeft u alles binnen handbereik. Voor de deur heeft u het winkelcentrum De Dukaat waar u heen kunt voor de dagelijkse boodschappen (met bijv. de Jumbo) maar ook de Pieter Calandlaan ligt om de hoek. Hier bevinden zich allerlei winkels, restaurants en cafe’s. Deze locatie biedt tevens veel mogelijkheden voor recreatie bij het Nieuwe Meer of stadsstrand Sloterplas.

U bent met de tram, welke voor de deur stopt, binnen 15 minuten in hartje centrum en met de bus binnen dezelfde tijd op Schiphol. Bovendien bevindt treinstation Amsterdam Lelylaan zich op slechts 10 minuten fietsafstand. Het appartement is gelegen nabij de uitvalswegen A4, A5, A9 en A10.

Bijzonderheden
– Woonoppervlakte 186m2; (NEN Meetrapport aanwezig)
– Bruto vloeroppervlakte 229m2;
– Foto 2,3,4,5 & 6 zijn sfeerimpressies en laten zien hoe de woning eruit kan zien;
– Momenteel heeft de eigenaar een B&B vergunning;
– Geheel huis verdeeld over 4 verdiepingen;
– Voorzien van 6 slaapkamers;
– Geschikt voor verschillende doeleinden;
– Zonnig terras op de tweede verdieping;
– Gelegen in een groene en kindvriendelijke buurt;
– Op loopafstand van het Akerpoort Winkelcentrum;
– Erfpacht is afgekocht tot 2047, gunstige voorwaarden zijn aangevraagd;
– Oplevering in overleg, kan snel;
– Er is pas een overeenkomst als de koopakte is getekend;
– Koopakte wordt opgemaakt door een notaris in Amsterdam.

“Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.”

*****************************

UNIQUE OPPORTUNITY! A (family) house of no less than 186m2 over 4 floors in a green, child-friendly and lively neighborhood. It is a building with many possibilities, you can customize it to your own wishes and really put your own mark on it.

Through the private entrance you reach the front door on the ground floor. You enter a nice hallway with an option for a wardrobe. The first room downstairs is currently furnished as an office space, ideal for your home office. There is also a bathroom here.

On the first floor there are 2 spacious bedrooms and one of the bathrooms. Both bedrooms are spacious and both have plenty of daylight due to it’s large windows. The bathroom has a bath, a double washbasin and a shower cabin.

The second floor is the living floor. Here you will find a spacious living room with a glass facade at the rear with access to the balcony, a kitchen with dining area and / or a cozy bar and the master bedroom with its own bathroom and toilet.

The terrace is located on the south which makes this the perfect place to enjoy the summer! You can also enjoy a lovely green view over the squares from here.

The third and top floor also has 3 spacious bedrooms, an extra room where the connections of the kitchen are currently located, a bathroom and a separate toilet. Part of the ceiling on this floor reaches almost 4m high! The third floor is also a floor with possibilities, for example you could expand the current dormer window here or place a whole new dormer window. This way you can create many extra meters!

The house is also equipped with a storage room on the ground floor of approximately 5m2.

Ground lease
The house is located on leasehold land, the current period has been bought off until January 1, 2047. AB 1994 apply. The favorable conditions have been requested on time by the current owner. Annual ground rent after 2047 can be clicked on at approx. € 2100, -. The leasehold can be bought off indefinitely after 2047 for approx. € 46,000 (with the right to optimum discount)

B&B
The current owner has a Bed & Breakfast license at this address, unfortunately it is not transferable. In this area, permits are still released by the municipality.

Environment and accessibility
Located in an ideal location! The Aker is located a few minutes from the heart of Amsterdam and has a natural appearance due to its water, dikes and polders. In this green neighborhood you have everything within reach. In front of the door you have the shopping center De Dukaat where you can go for your daily groceries (with the Jumbo, for example), but also the Pieter Calandlaan is around the corner. Here you will find all kinds of shops, restaurants and cafes. This location also offers many opportunities for recreation at the Nieuwe Meer or the Sloterplas city beach.

You are within 15 minutes by tram, which stops in front of the door, in the heart of the city center and by bus within the same time at Schiphol. Moreover, Amsterdam Lelylaan train station is only a 10-minute bike ride away. The apartment is located near the highways A4, A5, A9 and A10.

Particularities
– Living area 186m2; (NEN Measurement report available)
– Gross floor area 229m2;
– Photos 2, 3, 4, 5 & 6 are atmospheric impressions and show what the house can look like;
– Currently the owner has a B&B license;
– Entire house spread over 4 floors;
– Equipped with 6 bedrooms;
– Suitable for different purposes;
– Sunny terrace on the second floor;
– Located in a green and child-friendly neighborhood;
– Within walking distance of the Akerpoort Shopping Center;
– Annual lease payments have been bought off until 2047, favorable conditions have been applied for;
– Delivery in consultation, can be quickly;
– There is only an agreement when the deed of sale has been signed;
– Deed of purchase is drawn up by a civil-law notary in Amsterdam.

“This information has been compiled by us with the necessary care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All stated dimensions and surfaces are indicative. The NVM conditions apply.”