Postjesweg 252

1061 AX

AMSTERDAM

800000,- k.k.

Verkocht onder voorbehoud

Kenmerken

 • Vraagprijs

  800000,- k.k.

 • Soort woning

  penthouse

Bouw

 • Aantal kamers

  4

 • Slaapkamers

  3

 • Woonoppervlakte

  168 m2

 • Inhoud

  577 m3

 • Bouwjaar

  2017

Omschrijving

** English below **

EEN BUITENKANS! Dit geweldige PENTHOUSE gelegen op de 13e verdieping kan voor u zijn! Wij bieden u namelijk dit pareltje aan in “NEW WEST” een fantastisch NIEUW, niet eerder bewoond CASCO appartement met twee grote, inpandige balkons, een privé berging en een parkeerplaats in de ondergelegen parkeergarage.

U kunt u hier nog helemaal uitleven, dit penthouse wordt namelijk CASCO opgeleverd. U vindt wel al overal de aansluitingen om hier een luxe appartement van te maken. U kunt bijvoorbeeld een prachtig kook-eiland realiseren en de ruime badkamer is voorzien van een krachtstroom-aansluiting, hetgeen mogelijkheid biedt om een sauna aan te leggen.

Alle woningen in ‘New West’ zijn zeer energiezuinig en hoogwaardiger dan een Energielabel A++++. Erfpacht is €248,74 per jaar.

Middels de lift of de trap bereikt u het penthouse op de 13e verdieping. U komt binnen in een handige entree waar u al direct wordt overvallen met het ‘WAUW’ gevoel, met name de hoogte van maar liefst om en nabij 2.85 h maakt dit gevoel compleet. Wat een riante ruimte en wat komt er een prachtig licht naar binnen door de grote raampartijen. Middels de twee schuifwanden bereikt u de twee grote inpandige balkons met een heerlijk vrij- en verreikend- uitzicht over de stad. Hetgeen met name ’s avonds een mooi lichtpalet oplevert.

De terrassen bieden de mogelijkheid om ’s ochtends in het zonnetje te ontbijten en ’s avonds onder het genot van een drankje de dag te overpeinzen.

Aan de achterzijde vindt u de twee fijne slaapkamers (of naargelang werk of hobby ruimte) en een masterbedroom van maar liefst ca. 37m2. De badkamer kan nog helemaal naar eigen smaak ingericht worden en separaat vindt u het toilet.

SUPER CENTRAAL GELEGEN
De bereikbaarheid van New West is met zowel het openbaar vervoer als met de auto uitstekend. Het metrostation ligt op loopafstand. En niet te vergeten, binnen 20 minuten fietsen bent u in hartje Amsterdam! Liever niet met de fiets? De metro rijdt in een kwartier naar het centrum. Ook zijn er meerdere buslijnen naar buurten in de stad. Via station Lelylaan zijn alle treinverbindingen bereikbaar, Sloterdijk is het intercity station in de buurt en dat is ook maar 3 haltes met de metro en 15 minuten met de fiets. New West ligt dichtbij de ringweg A10. Tevens is Schiphol makkelijk en snel te bereiken met de auto of met de trein vanaf Station Lelylaan.

EEN WIJK MET VEEL POTENTIE
Woongebouw New West is zeer aantrekkelijk gelegen in de Amsterdamse wijk Overtoomse Veld. Dit is de toekomst: net buiten de binnenstad wonen, alle voorzieningen in de buurt, parkeren en groen vlakbij en toch is het centrum op nog geen 20 minuten fietsafstand. Overtoomse Veld is een gebied met veel potentie, dat als uitbreidingsgebied
van het centrum een nieuwe focus gaat krijgen. Overtoomse Veld volgt hiermee de vernieuwing van de aangrenzende Baarsjes. De omgeving van New West is volop in ontwikkeling. Steeds meer nieuwe creatieve bottom-up initiatieven ontplooien zich in het gebied. Overal wordt gewerkt aan cultuur, horeca, groen, winkelgelegenheden en gevarieerd wonen.

EEN BRUISEND GEBIED
Een terrasje pakken of snel een boodschap doen, even samen koffie drinken, het kan lopend, op de fiets of natuurlijk in eigen huis. In het pand zitten meerdere leuke en hippe tentjes. De voorzieningen binnen Amsterdam Nieuw-West zijn talrijk. Er is kinderopvang, veel scholen, een bibliotheek, bioscoop en theater, winkels en natuur. Huidige bewoners ondernemen allerlei initiatieven zoals buurtconcerten, sporttoernooien en gezamenlijke maaltijden. Dat maakt Nieuw-West tot een bruisend gebied, waar u kunt winkelen, recreëren, ontmoeten, eten en van cultuur kunt genieten. Het Rembrandtpark en de Sloterplas liggen beide op nog geen 5 minuten loopafstand, ideaal om even de rust of juist de gezelligheid op te zoeken. Direct naast het pand vindt u het volledig vernieuwde spoorpark en op 2 minuten loopafstand het vernieuwde August Allebéplein met winkel en horecavoorzieningen.

GROEN HEEFT DE RUIMTE
U woont in de stad, maar u heeft ook genoeg groen en water om uw heen. De wijk wordt gekenmerkt door veel groen in de vorm van parken en kades. Rondom de Sloterplas kunnen joggers een rondje lopen. Overal liggen mooie fietspaden en in de Sloterplas is een watersportcentrum gevestigd.

BINNENTUIN
De sfeervolle grote binnentuin waarop u vanuit de masterbedroom volledig zicht heeft, wordt conform de wensen binnen de VvE ingericht: Het belooft een visueel spektakel te worden. De beplanting in de gemeenschappelijke binnentuin prikkelt de zinnen en levert een bijdrage aan de multiculturele sfeer in het gebouw. De wisselende kleuren en geuren van de planten beloven de sensuele sfeer waar te maken van deze stedelijke oase.

Kortom: Een droom die uitkomt! Dit soort ruimtes en de architectuur is iets uniek in Amsterdam en daarom bijzonder schaars. Laat u verrassen en imponeren en neem daarom snel contact op met ons kantoor voor meer informatie.

BIJZONDERHEDEN
– PRACHTIG PENTHOUSE op de dertiende etage;
– Woonoppervlakte ca. 168m2;
– Bouwjaar 2017;
– Opgeleverd in 2019;
– Nog niet eerder bewoond appartement;
– Woning wordt casco opgeleverd, alle aansluitingen zitten er wel al;
– Mogelijkheid tot het realiseren van een sauna;
– Eigen parkeerplaats in de ondergelegen parkeergarage;
– Zeer energiezuinig, en hoogwaardiger dan Energielabel A++++;
– Hoogwaardig isolatie toegepast voor de vloer, wanden en dak en wordt er in alle buitenkozijnen, ramen en glasdeuren HR+++ isolerende beglazing (triple glas) toegepast.
– Woning is gelegen op Gemeentelijke erfpacht grond, jaarlijkse canon bedraagt thans €248,74;
– Maandelijks servicekosten bedragen €404,74; (Dit zijn de opstart servicekosten)
– Oplevering in overleg, kan snel;
– Notaris keuze aan koper, echter binnen de ring van Amsterdam;
– Verkoper heeft er niet gewoond, dus de koper accepteert het gekochte in de staat zoals het wordt opgeleverd. Inclusief de gebreken die niet bij verkoper bekend zijn.

“Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.”

**************************
A BIG OPPORTUNITY! This amazing PENTHOUSE located on the 13th floor can be yours! We offer you this gem in “NEW WEST” a fantastic NEW, previously unoccupied CASCO apartment with two large indoor balconies, a private storage room and a parking space in the parking garage below.

You can design your home entirely to your own wishes, this penthouse will be delivered CASCO. You will find the connections everywhere to turn this into a luxury apartment. For example, you can realize a beautiful cooking island and the spacious bathroom has a power connection, which offers the possibility to construct a sauna.

All apartments in ‘New West’ are very energy efficient and higher quality than an Energy rating A ++++. Ground lease payments are € 248.74 per year.

Via the elevator or the stairs you reach the penthouse on the thirteenth floor. You enter a handy entrance where you will immediately be surprised with the ‘WAUW’ feeling, in particular the height of the more or less than 2.85 h completes this feeling. What a spacious room and what beautiful light comes in through the large windows. Through the two sliding walls you reach the two large indoor balconies with a wonderful free and far-reaching view over the city. Which results into a beautiful light ballet in the evening.

The lovely balconies offer the possibility of having a nice breakfast in the morning sun or contemplating the day while enjoying a drink in the evening.

At the rear you will find the two nice bedrooms (or a work or hobby space) and a master bedroom of more or less than approximately 37m2. The bathroom can still be fully furnished to your own taste and you will find the toilet separately.

SUPER CENTRALLY LOCATED
The accessibility of New West is excellent with both public transport and by car. The metro station is within walking distance. And not to forget, within 20 minutes cycling you are in the heart of Amsterdam! Prefer not to cycle? The metro runs to the center in fifteen minutes. There are also several bus lines to neighborhoods in the city. All train connections are accessible via Lelylaan station, Sloterdijk is the intercity station nearby and that is also only 3 stops away by metro and 15 minutes by bike. New West is close to the A10 ring road. Schiphol is also easy and quick to reach by car or by train from Lelylaan Station.

A DISTRICT WITH A LOT OF POTENCE
The New West residential building is very attractively located in the Amsterdam neighborhood of Overtoomse Veld. This is the future: living just outside the city center, all amenities in the neighborhood, parking and greenery nearby and yet the center is less than 20 minutes by bike. Overtoomse Veld is an area with a lot of potential, that as an expansion area
with a new focus from the center. Overtoomse Veld follows the renewal of the adjacent Baarsjes. The New West area is in full development. More and more new creative bottom-up initiatives are developing in the area. Everywhere, people work on culture, hospitality, greenery, shopping opportunities and varied living.

A BUSTLING AREA
Go to a terrace, have a coffee together or go shopping! It can be done by a walk, by bike or of course in your own building. There are several nice and trendy shops and cafes in the building. The facilities within Amsterdam New West are numerous. There is childcare, many schools, a library, cinema and theater, shops and nature. Current residents undertake all kinds of initiatives such as neighborhood concerts, sports tournaments and joint meals. That makes New West a bustling area where you can shop, recreate, meet, eat and enjoy culture. Rembrandtpark and the Sloterplas are both less than 5 minutes’ walk away, ideal for just looking for peace or for fun and activities. Immediately next to the building you will find the completely renovated railway park and at 2 minutes walking distance the renewed August Allebéplein with shops and other facilities.

GREEN HAS THE SPACE
You live in the city, but you also have plenty of greenery and water around you. The neighborhood is characterized by lots of greenery in the form of parks and quays. Joggers can walk around the Sloterplas. There are beautiful bike paths everywhere and there is a water sports center in Sloterplas.

INDOOR GARDEN
The atmospheric large inner garden where you have a full view from the master bedroom is furnished in accordance with the wishes of the VvE: It promises to be a visual spectacle. The planting in the communal inner garden stimulates the senses and contributes to the multicultural atmosphere in the building. The changing colors and scents of the plants promise to make the sensual atmosphere of this urban oasis come true.

In short: A dream come true! This kind of spaces and architecture is something unique in Amsterdam and therefore extremely scarce. Be surprised and impressed, contact our office for more information.

PARTICULARITIES
– BEAUTIFUL PENTHOUSE on the thirteenth floor;
– Living area approx 168m2;
– Year of construction 2017;
– Delivered in 2019;
– Apartment not previously occupied;
– Property is delivered casco, all connections are already there;
– Possibility of realizing a sauna;
– Private parking space in the underground parking garage;
– Very energy efficient and higher quality than Energy label A ++++;
– High-quality insulation applied for the floor, walls and roof and HR +++ insulating glazing (triple glass) is used in all exterior frames, windows and glass doors.
– Property is located on Municipal leasehold land, annual rent is currently € 248.74;
– Monthly service costs are € 404.74; (These are the start-up service costs)
– Delivery in consultation, can be fast;
– Notary choice of buyer, but within the Amsterdam ring road;
– The seller has not lived there, so the buyer accepts the purchased item as it is delivered. Including defects that are not known to the seller.

“This information has been compiled by us with the necessary care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified dimensions and areas are indicative. The NVM conditions apply.”