Blog
Datum: 5 oktober 2018

Woning markt Amsterdam: prijzen binnen de ring in Q3 2018 op hoogste niveau ooit!

De prijzen in Amsterdam blijven stijgen en de betaalbaarheid van de appartementen en huizen binnen de ring is nog verder afgenomen. Waar een jaar geleden de gemiddelde vierkante meterprijs ongeveer €5700,- was, naderen wij ondertussen al €6500,- per m2. Er zijn natuurlijk grote verschillen per wijk; De prijzen in de Grachtengordel zijn opgelopen tot € 8500,- terwijl in Amsterdam Noord de prijzen nog relatief betaalbaar zijn met €4500,- per m2.

Amsterdam blijft nog steeds in hoog tempo nieuwe mensen trekken. Het is een bekend fenomeen dat de jaarclubs van Groninger studenten elkaar drie jaar na afstuderen elke week in Amsterdam treffen omdat het merendeel van de club hier woont en werkt. Amsterdam blijft dé stad voor jonge hoog opgeleiden.
De komst van European Medicine Agency (EMA) werkt ook nu al door. De eerste woningzoekers hebben zich al bij ons gemeld en in de nieuwsberichten lezen wij dat vele farmaceuten de kantoren naar Amsterdam verplaatsen.
De bereidheid om over te bieden is nog volop aanwezig en dat zien wij ook terug in de stijgende prijzen. De gemiddelde overbieding binnen de ring is 7% (nog steeds schrikbarend veel maar wel iets minder dan in Q2).

Meer weten over de woningmarkt prijzen bij u in de buurt; klik dan hier