Huizenmarkt Amsterdam invloed Coronatijd?

De Huizenmarkt in Amsterdam was in het eerste kwartaal overspannen zoals wij nog zelden gezien hebben. De prijzen zijn binnen de ring met 3% gestegen tov het vierde kwartaal 2019. De gemiddelde overbieding is ook opgelopen in dezelfde periode van 5,7% naar 6,4%! Het Coronavirus heeft dus in Q1 geen invloed gehad op de huizenprijzen in Amsterdam.

De toekomst van de huizenmarkt in Amsterdam in de Corona virus tijd

Veel nieuw aanbod

De Coronacrisis heeft er wel voor gezorgd dat de laatste drie weken een rush van extra aanmeldingen hebben gezien. Wij zijn voor veel van onze klanten klankbord bij het nadenken over de te verwachten ontwikkelingen op de huizenmarkt van Amsterdam. De onzekerheid over de timing van de volgende stap in de wooncarrière is enorm toegenomen. Er zijn veel mensen die besloten hebben de verkoop naar voren te halen omdat de markt op dit moment goed is. De toekomst is per definitie onzeker en daarom kiezen veel klanten er voor om het appartement of huis in Amsterdam snel op de markt te zetten..

Een deel van de zoekers haakt af maar activiteit neemt toe

Wij zien een vermindering van het aantal zoekers die willen aankopen in Amsterdam. De onzekerheid over het (eigen) bedrijf of flexibel contract brengt een deel van de mensen ertoe om de zoektocht voorlopig stil te zetten. Wij zien dus een zekere mate aan vraaguitval. Nu was het aantal gegadigden per woning het afgelopen kwartaal extreem hoog dus deze correctie hoeft de markt in 2020 niet direct pijn te doen.

De woningmarkt in Amsterdam kent een sterk fundament bestaande uit drie factoren:

1/ Amsterdam is een magneet voor bedrijven nationaal en internationaal en voor jonge hoogopgeleide mensen. De instroom van nieuwe mensen zie grafiek waaruit te zien is dat de toestroom almaar sneller gaat

2/ er is een groot tekort aan koopwoningen en dit tekort loopt alleen maar verder op want de bouwproductie houdt de nieuwe instroom niet bij en volgende de nieuwe normen van de gemeente is maar 20% van de bouwproductie voor de verkoop bestemd. De rest van de productie valt toe aan sociale en midden huur.

3/ de hypotheek is zeer laag en ondanks de verwachting dat de rente in de komende periode iets op zal lopen, zal het toch nog op historisch laag niveau blijven. Zolang Zuid Europa in moeilijkheden verkeert en het financieringstekort tov het BNP te hoog blijft zal de Europese Bank de rente laag moeten houden.

Per saldo is de verwachting voor het komende jaar 2020 van de huizenmarkt Amsterdam in de Coronatijd dat er een beter evenwicht tussen vraag en aanbod zal ontstaan door afgenomen aantal zoekers en toegenomen aanbod. De onzekere economische verwachting speelt vooral in het hogere segment een rol Het prijssegment onder de €750.000,- zal in 2020 nog behoorlijk stevig blijven. In het absolute topsegment verwachten wij een grotere terughoudendheid bij de kopers.

Hoe gaat het in de verschillende wijken van Amsterdam?

Zie voor de prijsontwikkeling in het Centrum, Oud Zuid, Oud West, De PijpRivierenbuurt.