Davisstraat 28

1057 TK

AMSTERDAM

1100000,- k.k.

Verkocht

Kenmerken

 • Vraagprijs

  1100000,- k.k.

Bouw

 • Aantal kamers

  7

 • Slaapkamers

  4

 • Woonoppervlakte

  181 m2

 • Inhoud

  615 m3

 • Bouwjaar

  1929

Omschrijving

English below***

UNIEK – GEHEEL PAND – GELEGEN NAAST HET REMBRANDTPARK.

Wij bieden u een mooi object aan in de Chassébuurt, het pand is verdeeld over 3 woonlagen. De begane grond (ca. 71m2) wordt geheel leeg en vrij van huurders opgeleverd, de eerste en de tweede etage (ca 55m2) worden verkocht met lopende huurcontracten. Zowel de eerste als de tweede etage gebruikt de berging op de derde etage als hobby kamer. De berging van de tweede etage is ca. 20m2 en de berging van de eerste is ca. 10m2.

Helaas kunnen de eerste en de tweede etage in de eerste bezichtigingsronde niet bezichtigd worden.

De woning is gelegen op erfpacht grond, de huidige eigenaar heeft op tijd de gunstige voorwaarden inzake de eeuwigdurende erfpacht aangevraagd.

Het tijdvak loopt tot 15-08-2053. Het betreft een 5 jaarlijkse indexering. De huidige canon bedraagt €1.196,37. (16-08-2018 t/m 15-08-2023)

Neem snel contact op met kantoor voor een 1 op 1 bezichtiging.

BEGANE GROND:
Via de linker voordeur stapt u de woning binnen op de begane grond. Via de gang komt u terecht in de woonkamer. Deze woonkamer is gelegen aan de voorzijde en voorzien van een houtkachel en een inbouwkast. Naast de woonkamer bevindt zich de badkamer. De badkamer heeft een douche, ligbad, wastafelmeubel en een toilet. Tevens is er een separaat toilet aanwezig op de begane grond. De moderne open keuken is voorzien van alle gemakken met diverse inbouwapparatuur. Een 5pits gasfornuis, magnetron, oven, vaatwasser en een koelkast en vriezer. Naast de keuken bevindt zich de eerste slaapkamer. De tweede slaapkamer bevindt zich in het achterste gedeelte van de woning. Beide kamers zijn van goed formaat. De tuin is netjes onderhouden, gelegen op het Noorden en heeft een schuur.

Onlangs heeft de huidige eigenaar het e.e.a. opgeknapt op de begane grond, er ligt bijvoorbeeld een prachtige visgraat vloer, een moderne keuken is geplaatst, in het plafond zitten inbouwspots en het toilet is vernieuwd. Tevens is deze etage voorzien van gedeeltelijke vloerverwarming.

Via de rechter voordeur bereikt u de eerste, tweede en derde verdieping/zolder etage. Helaas zijn de eerste en de tweede niet toegankelijk.

Omgeving en bereikbaarheid
De Davisstraat grenst aan de gezellige Postjesweg en ligt om de hoek van het Mercatorplein en de Jan Evertsenstraat met diverse winkels, restaurants en koffietentjes. Denk aan Zurich, de Biertuin, Café Cook, Bar Baarsch en Neef van Fred. Ook is de woning zeer gunstig gelegen van allerlei parken. Het Rembrandtpark bevindt zich op loopafstand en het Vondelpark is ook binnen 10 minuten met de fiets te bereiken. De Kinkerstraat met de (food & film) hallen ligt om de hoek en ook met het openbaar vervoer is de woning goed te bereiken. Tram 17 stopt om de hoek, in een paar minuten ben je op de ring A10 en binnen 10 minuten ben je op NS station Amsterdam Sloterdijk. In de straat is voldoende parkeergelegenheid, een parkeervergunning is via cition aan te vragen.

Bijzonderheden
– Ca. 181m2 NEN gemeten; (de eerste etage is niet opgemeten)
– Van de eerste etage is er geen beeld en meters beschikbaar;
– Geheel pand;
– 3 woonverdiepingen + een zolder etage;
– Het pand is ongesplitst;
– Alleen de begane grond en het trappenhuis kunnen in de eerste ronde bezichtigd worden;
– Beide huurders hebben langlopende huurcontracten;
– Beide betalen circa €420,- per maand, 5 jaarlijkse indexering;
– De begane grond is gedeeltelijk onlangs gerenoveerd;
– De begane grond is gedeeltelijk voorzien van vloerverwarming;
– De begane grond heeft een fijne tuin op het Noorden gelegen;
– De eerste en de tweede etage zijn voorzien van een fijn balkon;
– Aanvraag overstap erfpacht gedaan in 2019;
– Mogelijkheid tot creëren van een dakterras; (alle vergunningen dienen nog aangevraagd te worden)
– Woning wordt verkocht “as is where is” (komt tevens in de koopakte);
– Ouderdomsclausule zal in de koopakte worden opgenomen;
– Verkoper behoudt zich het recht van gunning voor;
– Oplevering in overleg;
– Er is pas een overeenkomst als de koopakte is getekend;
– Koopakte wordt opgemaakt door een notaris in Amsterdam.

“Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.”

***************************************************************

UNIQUE – ENTIRE PROPERTY – LOCATED NEXT TO REMBRANDTPARK.

We offer you a nice object in the Chassébuurt, the building is spread over 3 floors. The ground floor (approx. 71m2) will be delivered completely empty and free, the first and second floor (approx. 55m2) will be sold with current lease contracts. Both the first and the second floor use the storage room on the third floor as a hobby room. The storage room of the second floor is approx. 20m2 and the storage room of the first is approx. 10m2.

Unfortunately, the first and second floors cannot be visited during the first viewing round.

The house is located on a long lease of land, the current owner has applied in time for the favorable conditions regarding the perpetual leasehold.

The period runs until 08/15/2053. It concerns a 5-year indexation. The current rent is € 1,196.37. (16-08-2018 to 15-08-2023)

Contact the office quickly for a 1 on 1 viewing.

GROUND FLOOR:
You enter the house on the ground floor through the left front door. Through the hallway you enter the living room. This living room is located at the front and equipped with a wood stove and a built-in wardrobe. The bathroom is next to the living room. The bathroom has a shower, bath, washbasin and a toilet. There is also a separate toilet on the ground floor. The modern open kitchen is fully equipped with various built-in appliances. A 5-burner gas stove, microwave, oven, dishwasher and a fridge and freezer. The first bedroom is located next to the kitchen. The second bedroom is located in the rear part of the house. Both rooms are of good size. The garden is well maintained, located on the North and has a shed.

Recently, the current owner has refurbished everything on the ground floor, for example, there is a beautiful herringbone floor, a modern kitchen has been installed, recessed spotlights in the ceiling and the toilet has been renewed. This floor is also equipped with partial underfloor heating.

Through the right front door you reach the first, second and third floor / attic floor. Unfortunately, the first and the second are not accessible.

Environment and accessibility
The Davisstraat borders the cozy Postjesweg and is around the corner from the Mercatorplein and the Jan Evertsenstraat with various shops, restaurants and coffee shops. Think of Zurich, Biertuin, Café Cook, Bar Baarsch and Neef van Fred. The house is also very conveniently located from all kinds of parks. The Rembrandtpark is within walking distance and the Vondelpark can also be reached within 10 minutes by bike. The Kinkerstraat with the (food & film) halls is around the corner and the house is also easily accessible by public transport. Tram 17 stops around the corner, in a few minutes you are on the ring A10 and within 10 minutes you are at NS station Amsterdam Sloterdijk. There is ample parking in the street, a parking permit can be requested via cition.

Particularities
– Approx 181m2 NEN measured; (the first floor is not measured)
– No images and meters are available from the first floor;
– Entire building;
– 3 residential floors + an attic floor;
– The building is not split;
– Only the ground floor and the stairwell can be viewed in the first round;
– Both tenants have long-term rental contracts;
– Both pay approximately € 420 per month, 5 yearly indexation;
– The ground floor has been partially renovated recently;
– The ground floor is partially equipped with underfloor heating;
– The ground floor has a nice garden on the North;
– The first and second floor have a nice balcony;
– Application for ground lease switch made in 2019;
– Possibility to create a roof terrace; (all permits still need to be applied for)
– Property is sold “as is where is” (also included in the deed of sale);
– Old age clause will be included in the deed of sale;
– Seller reserves the right to award;
– Delivery in consultation;
– There is only an agreement when the purchase deed has been signed;
– Deed of purchase is drawn up by a civil-law notary in Amsterdam.

“This information has been compiled by us with the necessary care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All dimensions and surfaces are indicative. The NVM conditions apply.”