Privacy policy

In dit privacy statement geven wij aan welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij hier mee omgaan. Uw privacy is belangrijk voor ons, wij garanderen dan ook dat al uw persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, telefoonnummers, etc.) die u aan ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld.

Gebruiken van gegevens
Bij het inplannen van bezichtigingen, inschrijvingen voor onze mails, het verkopen van uw woning of het aankopen van een woning vragen we uw persoonsgegevens. Deze worden opgeslagen op een beveiligde server.

Uitschrijven communicatie
Wanneer u uw gegevens aan wilt passen of u onze e-mails niet meer wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met ons middels onderstaande contactgegevens. Tevens kunt u zich, onderaan iedere geautomatiseerde mailing , direct uitschrijven.

Verwerking persoonsgegevens
Voor Amsterdam@Home Makelaars is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij zullen altijd uw privacy respecteren en er voor zorgen dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Europese Privacy verordening wordt behandeld.

Doorgifte aan derden
Uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor doeleinden als adviezen, taxaties, koopovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten en opdrachtbevestigingen. Denk hierbij aan derden als notarissen, collega makelaars en taxateurs. Met deze externe partijen sluiten we een overeenkomst waarin wordt vastgelegd hoe de verwerker met de persoonsgegevens om dient te gaan.

Medewerkers
Onze medewerkers gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

Beveiliging
Onze computers en telefoons zijn beveiligd met een toegangscode;
De computerschijven waarop de persoonsgegevens worden opgeslagen zijn beveiligd met een code;
Onze website heeft een https-beveiligingscertificaat;

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De Wwft schrijft voor dat wij eigen transacties voor een periode van minimaal 7 jaar moeten bewaren. Na deze termijn zullen uw persoonsgegevens verwijderd worden.

Uw rechten
U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de gegevens die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan dit eventuele verzoek.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op.

Amsterdam@Home Makelaars
Weteringschans 143H
1017 SE Amsterdam
info@amsterdam-athome.nl
020-3080650