Langestraat 7

1015 AK

AMSTERDAM

1850000,- k.k.

Verkocht

Kenmerken

 • Vraagprijs

  1850000,- k.k.

Bouw

 • Aantal kamers

  6

 • Slaapkamers

  4

 • Woonoppervlakte

  209 m2

 • Inhoud

  928 m3

 • Bouwjaar

  1906

Omschrijving

*English below*

Op een unieke locatie tussen de Herengracht en de Singel en op een steenworp afstand van de Brouwersgracht en het Centraal Station staat dit prachtige monumentale pand van 209 m2 met enorme gebruiksmogelijkheden. Het pand bestaat uit maar liefst 4 verdiepingen, een heerlijke tuin aan de achterzijde en een dakterras met vrijwel de hele dag zon. De overdadige lichtinval en de hoogte van de plafonds (op sommige plekken meer dan 4 meter) geven de woning een bijzondere allure. Dat geldt ook voor de karakteristieke uitstraling van de voor- én achtergevel in Neo-Renaissancestijl. Bij de grootscheepse renovatie in 2000 en daarna in 2008 zijn onder andere alle gas-, water-, en elektrische installaties vernieuwd, nieuwe keuken, badkamers geplaatst, het dak geïsoleerd en de zolder tot volwaardige leefruimte omgebouwd. Hierbij zijn de prachtige originele details gelukkig niet uit het oog verloren, zoals de glas-in-lood ramen, ensuite deuren en zichtbare balkenconstructie. Dit geldt zeker ook voor de buitengewoon zeldzame gelambrizeerde stijlkamer, voorzien van originele houten ornamenten aan muur en plafond en extravagante raampartijen aan de achterzijde. De woning is gelegen in de autoluwe Langestraat. Wij geven u alvast mee: dit is een woning die niet vaak op de markt zal verschijnen. Pak daarom uw kans om deze droomplek te bezichtigen en maak een afspraak via ons kantoor.

Begane grond
U komt binnen via de statige voordeur in een prachtige ruime en hoge hal met genoeg ruimte voor uw garderobe. Via de tussendeur loopt u binnen in een ruimte met veel sfeer, opvallend hoge plafonds en grote ramen aan de voorzijde met glas-in-lood. De begane grond verdieping is afgewerkt met een hoogwaardige visgraatvloer en originele ensuite deuren met inbouwkasten, welke de woonkamer en de keuken van elkaar kunnen scheiden. De royale woonkeuken is voorzien van alle nodige apparatuur, waaronder een gaskookplaat met een bijzondere speciaal ontworpen afzuigkap, Amerikaanse koelkast met ijsmachine, oven, magnetron en is afgewerkt met een marmeren keukenblad. Naast de keuken bevindt zich een toilet met fonteintje, aparte hal met een ruime bergkast. De keuken geeft toegang tot een ruime tuin/patio waar u in de zomer heerlijk kunt dineren met vrienden en/of familie. U loopt er vanuit de leefruimte en keuken zo naar toe. De echte blikvanger van deze verdieping is de door de eigenaren zelf ontworpen sierlijke wenteltrap die u toegang geeft tot de volgende verdieping. Wij nemen u graag mee.

Eerste verdieping
Via de open wenteltrap bereikt u de eerste verdieping. U komt binnen in de hal die door de originele pui van hout en glas van de voorkamer veel natuurlijk licht ontvangt. Op de eerste etage aan de achterzijde van het pand bevindt zich een zeer bijzondere stijlkamer – een voormalige directiekamer – met openhaard en eikenhouten lambrizering en een ronde erker van glas in lood ramen welke uitkijkt op de binnentuinen. Deze stijlkamer heeft een plafondhoogte van maar liefst 4.34m! Aan de voorzijde vindt u een riante slaapkamer met aangrenzende badkamer met toilet. De kleine vide boven de badkamer kan gebruikt worden als opslagruimte of logeerpartijtjes voor kinderen.

Tweede verdieping
Via een tweede ook weer originele wenteltrap komt u op de tweede verdieping waar zich een derde grote slaapkamer bevindt. Deze kamer is volledig voorzien van kleurrijke inbouwkasten over de lange zijde. Ook deze slaapkamer heeft een privé badkamer met een ligbad, dubbele wastafel, inloopdouche en toilet. Tevens beschikt deze verdieping over een grote berging die zich over de helft van het pand verspreidt.

Derde verdieping
Helemaal bovenin het pand ligt de kapverdieping. Deze charmante ruimte heeft veel karakter door zijn zichtbare originele balkenconstructie. Deze verdieping is te gebruiken als slaapkamer of bijvoorbeeld extra werkkamer. Door de toegevoegde velux ramen is het ook een zeer lichte ruimte. Deze verdieping geeft direct toegang tot het zonnige dakterras met een prachtig uitzicht op o.a de oude Lutherse kerk (Sonesta koepel). Schenk uw drankje maar in want hier kunt u de hele dag in volledige rust genieten van de zon.

Omgeving
De Langestraat ligt tussen het Singel en de Herengracht en loopt van de Brouwersgracht naar de Blauwburgwal. Ten opzichte van andere straten die tussen de grachten werden aangelegd in die tijd, was deze straat uitzonderlijk lang. De straat is ontstaan tijdens de stadsuitbreidingen in de 17e eeuw en was voornamelijk bestemd voor koetshuizen ten behoeve van de grachtenpanden aan de Singel en Herengracht. Veel van die panden staan inmiddels op een monumentenlijst. In de straat rijdt vrijwel uitsluitend bestemmingsverkeer en het is daarmee een opvallend rustige en groene plek te midden van een dynamische omgeving. Het Centraal Station ligt op slechts 500 meter afstand, op de Noordermarkt treft u iedere zaterdag de zeer populaire (Biologische) Markt, maar ook de Jordaan, de oude binnenstad, de Haarlemmerdijk, de Dam en andere bekende locaties in de stad liggen op loopafstand met een rijk en gevarieerd aanbod aan cultuur, winkels, restaurants en café’s. Ook voor families is dit een uitzonderlijk mooie plek: een rustige straat waar de kinderen kunnen spelen, de Herenmarkt speeltuin om de hoek en twee bruggetjes verder de openbare basisschool de Burght. Letterlijk alles ligt hier om de hoek terwijl het straatje zelf uitzonderlijk rustig is: alsof u zich bevindt in het “oog van de orkaan”. Kortom, een perfecte ligging!

Bijzonderheden
* Monumentaal pand op eigen grond;
* 209.20 m2 BBMI gemeten;
* 4 slaapkamers;
* Tuin én dakterras;
* Uiterst bijzondere voor- en achtergevel;
* Zeer veel originele details;
* Plafonds van ca. 4 meter hoog;
* Zeldzame stijlkamer aanwezig;
* Ideale gezinswoning midden in de historische stad;
* 2 complete badkamers;
* In 2000 en 2008 met de benodigde vergunningen gerenoveerd;
* Nieuw CV combisysteem en extra boiler;
* Diverse glas-in-lood ramen waaronder de gehele stijlkamer;
* Plafondbalken in zicht op kapverdieping;
* Bijzondere wenteltrap;
* Visgraatvloer op begane grond;
* Houten afwerkvloeren;
* Oplevering in overleg;
* Er is pas een overeenkomst als de koopakte is getekend;
* Koopakte wordt opgemaakt door een notaris in Amsterdam.

“Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.”

****

This beautiful monumental building of approx. 209 m2 with enormous possibilities is located on a unique location between the Herengracht and the Singel and just a stone’s throw away from the Brouwersgracht and Central Station. This property has 4 floors, a lovely garden and a wonderful sunny roof terrace with a unique view. The abundance of light and the height of the ceilings (more than 4 meters) give the house a very special feeling. This also applies to the characteristic appearance of the front and rear: attractive facades in Neo-Renaissance style. During the large-scale renovation in 2000 and 2008, all gas, water and electrical installations were renewed, new kitchen, bathrooms installed, the roof insulated and the attic converted into a full-fledged living space. The beautiful original details have not been lost sight of, such as the stained glass windows, ensuite doors and visible beam construction. This certainly also applies to the exceptionally paneled period room, with original wooden ornaments on the wall and ceiling and extravagant windows at the rear. The house is located in the car-free Langestraat. We can already tell you: this is a house that will not often appear on the housing market. So grab your chance to view this dream home and make an appointment through our office!

Ground floor
You enter through the front door into a beautiful spacious and high hall with enough space for your wardrobe. Through the connecting door you enter a room with a lot of charme due to the remarkably high ceilings and large windows at the front with stained glass. The ground floor is finished with a high-quality herringbone floor and original ensuite doors with fitted wardrobes, which can separate the living room and kitchen. The spacious kitchen is equipped with all necessary equipment, including a gas hob with a specially designed extractor hood, American fridge with icemaker, oven, microwave and is finished with a marble counter top. Next to the kitchen you find a toilet with sink, separate hall with a spacious storage cupboard. The kitchen gives access to a spacious garden/patio where you can dine with friends and/or family in the summer. The real eye-catcher of this floor is the graceful spiral staircase designed by the owners themselves, which gives you access to the next floor. We would like to take you with us.

First floor
You reach the first floor via the open spiral staircase. You enter the hall which receives a lot of natural light through the original wood and glass front of the front room. On the first floor at the rear of the building is a very special period room – a former boardroom – with a fireplace and oak paneling and a round bay window of stained glass windows overlooking the inner gardens. This period room has a ceiling height of 4.34 m! At the front you will find a spacious bedroom with adjoining bathroom with toilet. The small loft above the bathroom can be used as storage space or for sleepovers for children.

Second floor
Via a second, also original spiral staircase, you reach the second floor where you have a third large bedroom. This room is fully equipped with colorful built-in wardrobes on the long side. This bedroom also has a private bathroom with a bath, double sink, walk-in shower and toilet. This floor also has a large storage room that spreads over half of the building.

Third floor
The top floor is located at the very top of the building. This charming space has a lot of character due to it’s visible original beam construction. This floor can be used as a bedroom or, for example, an extra office. Due to the added velux windows, it is also a very bright room. This floor gives direct access to the sunny roof terrace with a beautiful view of the old Amsterdam Lutheran church (Sonesta Koepel). Pour your drink because this is where you can enjoy the sun all day in complete silence.

Surroundings
The Langestraat is located between the Singel and the Herengracht and runs from the Brouwersgracht to the Blauwburgwal. Compared to other streets that were built between the canals at the time, this street was exceptionally long. The street was created during the urban expansion in the 17th century and was mainly intended for ‘koetshuizen’ for the people who owned the canal houses on the Singel and Herengracht. Many of these buildings are now listed as a monument. The street is almost exclusively for local traffic, making it a remarkably quiet and green place in the midde of a dynamic environment. The Central Station is only 500 meters away, on the Noordermarkt you will find the very popular (Organic) Market every Saturday, but the Jordaan, the old city center, Haarlemmerdijk, Dam Square and other famous locations in the city are also within walking distance with a rich and varied offer of culture, shops, restaurants and cafes. This is also an exceptionally beautiful place for families: a quiet street where the children can play, the Herenmarkt playground around the corner and two bridges further the public primary school ‘De Burght’. Literally everything is just around the corner, while the street itself is exceptionally quiet: as if you live in the “eye of the hurricane”. In short, a perfect location!

Features
* Monumental building on private land;
* 209.20 m2 BBMI measured;
* 4 bedrooms;
* Garden and roof terrace;
* Extremely special front and rear facade (Neo-Renaissance style);
* Lots of original details;
* Ceilings of approximately 4 meters high;
* Special well-kept ‘period room’ on the first floor;
* Ideal family home in the middle of the historic city;
* 2 bathrooms;
* Renovated in 2000 and 2008 with the necessary permits;
* New central heating system and extra boiler;
* Various stained glass windows, including the entire ‘period room’;
* Ceiling beams visable top floor;
* Special spiral staircase;
* Beautiful herringbone floor on the ground floor;
* Delivery in consultation;
* There is only an agreement when the purchase deed has been signed;
* Deed of sale is drawn up by a notary in Amsterdam.