Wagenaarstraat 349

1093 CN

AMSTERDAM

595000,- k.k.

Verkocht

Kenmerken

 • Vraagprijs

  595000,- k.k.

 • Soort woning

  bovenwoning

Bouw

 • Aantal kamers

  4

 • Slaapkamers

  3

 • Woonoppervlakte

  86 m2

 • Inhoud

  262 m3

 • Bouwjaar

  1978

Omschrijving

**for English below**

Wat een fijn ingedeeld en licht 4-kamer appartement in het bruisende en gezellige Amsterdam Oost! Dit heerlijke appartement van 86 m2 heeft 3 ruime slaapkamers, maar liefst 2 balkons (waarvan één op het zonnige zuiden) en toegang tot de groene gemeenschappelijke binnentuin. Alles in de buurt is op loopafstand! Uw verse groentes en fruit haalt u lekker op de Dappermarkt en u geniet van de vele gezellige restaurants en cafés die de Dapperbuurt rijk is. Neem snel contact met ons op voor een één-op-één bezichtiging!

Indeling
Via het nette gemeenschappelijke trappenhuis bereikt u de voordeur op de tweede etage. U komt binnen in de ruime hal en via deze centrale hal zijn alle vertrekken van de woning te bereiken. De goed ingedeelde woonkamer met half open keuken treft u aan de voorkant van de woning. U heeft een prachtig lichtinval door de grote en vele raampartijen. Er is genoeg plek voor een gezellige lounge en een ruime zit- en eethoek. Hier kunt u met vrienden en familie gezellig dineren en op de bank hangen om een serie of film te kijken. Via de woonkamer komt u terecht op het zonnige balkon gelegen op het zuiden. Hier kunt u zomers de hele dag genieten van een heerlijk plekje in de zon. Grenzend aan de woonkamer, treft u de nette half open keuken aan de achterkant van de woning. De keuken beschikt over moderne inbouwapparatuur; waaronder een oven en afzuigkap van Siemens, een ijskast en koelkast. De keuken is heerlijk ruim en praktisch ingedeeld, zodat u op uw gemak de meest heerlijke gerechten kunt bereiden. Het tweede balkon kijkt uit op de groene binnentuin en is te betreden via de keuken.

Via de centrale hal bereik u de 3 ruime en lichte slaapkamers. De grootste slaapkamer bevindt zich aan de achterkant van de woning en heeft meer dan genoeg ruimte voor een tweepersoons bed en een riante kledingkast. De 2e slaapkamer bevindt zich eveneens aan de achterkant van de woning en deze kamer wordt door de huidige bewoners als kinderkamer gebruikt. Beide slaapkamers hebben uitzicht op de gemeenschappelijke en groene binnentuin. De 3e, tevens ruime en lichte, slaapkamer bevindt zich aan de voorkant van de woning. Deze kamer is zeer geschikt om als eventuele werk of studeerkamer te gebruiken. Via de centrale hal komt u in de nette badkamer terecht en deze beschikt over een ligbad met douche, wastafel en fraai wastafelmeubel. De separate toilet en het ruime washok (dit laatste kan gebruikt worden als interne berging) zijn gelegen in de hal. Als kers op de taart kunnen de bewoners van dit leuke appartement ook nog gebruikmaken van de gemeenschappelijke binnentuin en de eigen berging in de kelder.

Erfpacht
De woning is gelegen op gemeentelijke erfpachtgrond. De huidige canon is afgekocht t/m 30 november 2028. De aanvraag voor overstap naar eeuwigdurend erfpacht zijn onder de gunstige voorwaarden van 2019 gedaan. Na 2028 kan de erfpacht worden afgekocht voor € 20.088,- of er wordt een jaarlijkse canon betaald van € 646,90

Vereniging van eigenaren
De Vereniging van Eigenaren wordt professioneel beheerd. Er wordt jaarlijks vergaderd, is een meerjaren onderhoudsplan, begroting, opstalverzekering en reservefonds. De maandelijkse servicekosten bedragen € 120,46,-

Omgeving en bereikbaarheid
Het appartement is gelegen in het razend populaire en levendige Amsterdam Oost. Voor wie van kunst en cultuur houdt is er het Tropenmuseum, Artis, filmhuis Kriterion en Studio K. Naast supermarkten is hier veel diversiteit aan winkels, zoals de de Volendamse Vishandel, de Amsterdamse bakker en de Turkse kruidenier. Bloemen, kaas en fruit haal je op de Dappermarkt. Geen zin om te koken of iets te vieren? Van simpel eetcafé tot goed restaurant, het is hier allemaal te vinden. Denk bijvoorbeeld aan Bar Basquiat, Restaurant de Wilde Zwijnen of Bar Botanique. Een lekker kopje koffie op de zaterdagmiddag haal je bij Hartje Oost en ga voor een lekker stuk taart naar Majesteit Taart. Ook rondom het Oosterpark zit het vol met gezelligheid. Denk aan de Eeuwige jeugd, Biertuin, Louie Louie of Bar Bukowski. Sportliefhebbers kunnen hun hart ophalen bij Vondelgym Oost, Train More, Sporthal Zeeburg en het Flevoparkbad. De woning is gelegen tussen het Oosterpark en Flevopark in, beide heerlijke plekken voor een wandeling of picknick. De bereikbaarheid is zeer goed, zowel met eigen vervoer als met het openbaar vervoer. De woning ligt op loopafstand van het Muiderpoort station (NS).

Bijzonderheden:
* Woonoppervlakte 86 m² (NEN meetrapport aanwezig);
* 2 balkons waarvan één op het zuiden gelegen;
* Heerlijke locatie in Amsterdam Oost;
* 3 ruime slaapkamers (waarvan één zeer goed te gebruiken als werkkamer);
* Gedeeltelijk vloerverwarming;
* Toegang tot de gemeenschappelijke binnentuin;
* Externe berging in de kelder;
* Maandelijkse servicekosten bedragen € 120,46,-
* Erfpacht afgekocht t/m 30 november 2028 (aanvraag onder gunstige voorwaarden gedaan);
* Extern en professioneel beheerde en actieve VvE;
* Oplevering medio januari;
* Er is pas een overeenkomst wanneer de koopakte is getekend;
* Koopakte wordt opgemaakt door een notaris in Amsterdam.

“Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.”
—————————————————————–
What a finely divided and bright 4-room apartment in the bustling and cozy Amsterdam East! This lovely apartment of 86 m2 has 3 spacious bedrooms, 2 balconies (one facing the sunny south) and access to the green communal garden. Everything in the area is within walking distance! Your fresh fruits and vegetables can be found at the Dapper Market and you can enjoy the many cozy restaurants and cafes in the Dapperbuurt. Contact us quickly for a one-on-one viewing!

Layout
Via the neat communal staircase you reach the front door on the second floor. You enter the spacious hall and through this central hall all rooms of the house are accessible. The well-arranged living room with half open kitchen is located at the front of the house. You have a beautiful light through the many and large windows. There is enough space for a cozy lounge and a spacious seating and dining area. Here you can have a nice dinner with friends and family and hang out on the couch to watch a serie or movie. Through the living room you reach the sunny south-facing balcony. Here you can enjoy a lovely spot in the sun all day long in summer. Adjacent to the living room, you will find the neat semi-open kitchen at the back of the house. The kitchen has modern appliances; including a Siemens oven and extractor hood, a fridge and refrigerator. The kitchen is wonderfully spacious and practically laid out, so that you can prepare the most delicious dishes at your leisure. The second balcony overlooks the green inner garden and can be accessed through the kitchen.

Through the central hall you reach the 3 spacious and bright bedrooms. The main bedroom is located at the back of the house and has more than enough space for a double bed and a spacious wardrobe. The 2nd bedroom is also located at the back of the house and this room is used as a children’s room by the current residents. Both bedrooms have a view of the communal and green inner garden. The 3rd, also spacious and bright, bedroom is located at the front of the house. This room is very suitable to be used as a work or study room. Through the central hall you enter the neat bathroom and it has a bath with shower, sink and beautiful washbasin furniture. The separate toilet and the spacious laundry room (the latter can be used as internal storage) are located in the hall. As icing on the cake, the residents of this nice apartment can also use the communal courtyard garden and their own storage room in the basement.

Ground lease
The property is located on municipal leasehold land. The current ground rent has been bought off until November 30, 2028. The application for a switch to perpetual leasehold has been made under the conditions of 2019. After 2028, the ground lease can be bought off for € 20.088,- or an annual ground rent of € 646,90 will be paid.

Owners Association
The Home Owners Association is professionally managed. Meetings are held annually, there is a multi-year maintenance plan, budget, home insurance and reserve fund. The monthly service costs are € 120,46,-

Environment and accessibility
The apartment is located in the extremely popular neigbourhood in Amsterdam East. For those who love art and culture, there is the Tropenmuseum, Artis, film house Kriterion and Studio K. In addition to supermarkets, there is a great diversity of shops here, such as the Volendam fish trade, the Amsterdam bakery and the Turkish grocer. You can get flowers, cheese and fruit at the Dappermarkt. Don’t feel like cooking at home when you are celebrating something? From a simple cafe to a good restaurant, you can find it all in this area. Think for example of Bar Basquiat, Restaurant de Wilde Zwijnen or Bar Botanique. You can get a nice cup of coffee on Saturday afternoon at Hartje Oost and go to Majesteit Taart for a nice piece of cake. The Oosterpark is also full of fun. Think of the Eternal Youth, Biertuin, Louis Louis or Bar Bukowski. Sportives can indulge themselves at Vondelgym Oost, Train More, Sporthal Zeeburg and the Flevoparkbad. The house is located between the Oosterpark and Flevopark, both wonderful places for a walk or picnic. The accessibility is very good, both by private transport and by public transport. The house is within walking distance of the Muiderpoort station (NS).

Particularities:
* Living area 86 m² (NEN measurement report available);
* 2 balconies, one of which is located on the south;
* Wonderful location in Amsterdam East;
* 3 spacious bedrooms (one of which can be used very well as an office);
* Part underfloor heating;
* Access to the communal courtyard;
* External storage in the basement;
* Monthly service costs are € 120,46,-
* Leasehold surrendered until November 30, 2028 (application made under favorable conditions);
* Externally and professionally managed and active VvE;
* Delivery mid-January;
* There is only an agreement when the purchase deed has been signed;
* Deed of purchase is drawn up by a notary in Amsterdam.

“We have compiled this information with the necessary care. However, we do not accept any liability for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. The NVM conditions apply.”