Blog
Datum: 21 januari 2020

Q4 2019: Huizen prijzen Amsterdam binnen de Ring stabiel

Huizen prijzen Amsterdam stabiel binnen de ring in 2019

Bij Amsterdam at Home makelaars monitoren wij de ontwikkelingen van de woningmarkt met onze eigen data modellen. De data laten zien dat de gemiddelde vierkante meterprijs binnen de Ring zich al 5 kwartalen rondom de €6500,- per meter bewegen. De enige uitzondering was Q1 2019 waarin de prijzen een eenmalige dip naar €6200,- lieten zien. De gemiddelde transactieprijzen binnen de Ring zijn ook al ruim een jaar min of meer constant rondom de €570.000,-. Met deze prijzen is het logisch (zou Cruijf zeggen) dat wonen binnen de Ring voor meer en meer mensen onbetaalbaar wordt.

Opvallend verschil vooroorlogse en naoorlogse bouw

Er blijkt een sterke voorkeur voor oudbouw te zijn in Amsterdam binnen de Ring. De gemiddelde transactieprijs binnen de Ring voor de vooroorlogse bouw is €606.000,- ten opzichte van €495.000,- voor naoorlogse bouw. Mocht je opzoek zijn naar een woning in Amsterdam binnen de Ring, dan is het dus verstandig om een naoorlogs appartement of huis te zoeken omdat die, verhoudingsgewijs, nog enigszins betaalbaar zijn.

Buiten de Ring blijven prijzen stijgen

Doordat de prijzen binnen de Ring onbetaalbaar zijn voor het grootste publiek, zien we een verschuiving naar Amsterdam buiten de Ring. Hier stegen de gemiddelde vierkante meterprijzen met 2% naar €4273,- per m2 ten opzichte vorig kwartaal. Een jaar geleden werd er €4012,- per m2 betaald. In een jaar zijn de prijzen dus zelfs met 6,5% toegenomen. Ook stijgen de gemiddelde transactieprijzen door. Dit kwartaal bedroegen deze €406.005, voor het eerst boven de €400.000 euro.

Wouter Thöne
Directeur

Meer weten over de prijzen bij u in de buurt?

Download rapport