Blog
Datum: 16 december 2021

Veranderingen woningmarkt Amsterdam 2022

Het einde van het jaar is in zicht! De woningmarkt heeft zich het afgelopen jaar enorm ontwikkeld. De huizenprijzen zijn flink gestegen, ook in Amsterdam. In een jaar tijd zijn de vierkante meterprijzen met 17% gestegen! Mede door deze stijging kunnen we in 2022 een aantal veranderingen op de woningmarkt verwachten. Wij zoomen dieper in op de veranderingen en wat deze voor u inhouden.

1. Zelfbewoningsplicht in Amsterdam

Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten zelf regels invoeren rondom opkoopbescherming. De gemeente Amsterdam wil hier zo snel mogelijk mee starten. Zij wil een zelfbewoningsplicht voor woningen met een WOZ-waarde tot € 512.000. Deze plicht geldt de eerste vier jaar nadat de woning gekocht is. De zelfbewoningsplicht in Amsterdam wordt ingezet tegen beleggers en is bedoeld om woningzoekenden meer kansen te geven. Vergunningen om alsnog te verhuren, worden alleen in bijzondere gevallen verstrekt.

2. Minder hypotheekrenteaftrek per 1 januari

De maximale hypotheekrenteaftrek wordt per 1 januari 2022 van 43% verlaagd naar 40%. Dit geldt echter niet voor iedereen, maar voor jaarinkomens hoger dan € 69.398.

3. NHG van € 325.000 naar € 355.000

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zal in 2022 stijgen van € 325.000 naar € 355.000. Een hypotheek met NHG is bedoeld om de financiële risico’s voor kopers te verkleinen. De reden voor de verhoging is vanwege de huizenprijzen die het afgelopen jaar zo ontzettend zijn gestegen. Het wordt ook goedkoper om een NHG-hypotheek af te sluiten. Dit gaat van 0,70% naar 0,60%.

4. Wijzigingen in vrijstelling overdrachtsbelasting

Sinds dit jaar hoeven kopers onder de 35 jaar geen overdrachtsbelasting (ovb) meer te betalen als zij hun eerste woning kopen. Kopers boven de 35 jaar die zelf in de woning gaan wonen, betalen 2%. Beleggers betalen 8%. Per 1 januari wordt de overdrachtsbelasting nog rechtvaardiger. Moeten kopers door onvoorziene omstandigheden toch afzien van de koop? Dan regelt het kabinet dat zij vóór de overdracht niet automatisch het 8%-tarief betalen.

Vanaf januari 2022 hoeven ook woningcorporaties of projectontwikkelaars geen overdrachtsbelasting van 8% meer te betalen voor VoV-woningen. Dit zijn woningen die door woningcorporaties en projectontwikkelaars onder voorwaarden verkocht worden met een aanzienlijk hoge korting. VoV-woningen worden verkocht aan starters of mensen met een lager inkomen. Het doel van deze maatregel is om de woningen voor een particuliere koper betaalbaar te houden.

5. In 2022 daalt het eigenwoningforfait

Vanaf 2022 zal het eigenwoningforfait voor woningen tot € 1.110.000 van 0,50% dalen naar 0,45%. Dit betekent dat huiseigenaren meer hypotheekrente van de belasting kunnen aftrekken.

6. Deze ontwikkelingen verwacht Amsterdam at Home in 2022

Op basis van de ontwikkelingen die wij de afgelopen jaren zagen, verwachten wij dat de huizenprijzen in 2022 met 10% stijgen. Wij denken ook dat de krapte zal toenemen. In 2021 vonden er al minder transacties plaats dan in 2020. Wij verwachten dat het aantal transacties in 2022 opnieuw lager uitvalt. De markt zit op slot. Mensen willen wel verhuizen, maar ze kunnen geen volgende (betaalbare) woning vinden die aan hun wensen voldoet. Om deze reden worden er minder woningen te koop gezet.