Blog
Datum: 26 juli 2022

Verwachting van de Amsterdamse huizenmarkt

Grondstoffen, oorlog en rentestijging

Een onzekere periode voor vrijwel alle markten en sectoren, ook de huizenmarkt blijft niet ongedeerd. Een tijd lang hoorden we niets anders dan oneindig stijgende huizenprijzen. Dát lijkt momenteel een halt toe geroepen te worden. Momenteel zijn er veel factoren die invloed uitoefenen op de huizenmarkt. Schaarste aan woningen, schaarste aan grondstof, politieke onzekerheid, inflatie en stijgende rente. Hoe we op dit punt zijn gekomen en hoe we er momenteel voor staan leest u in onze blog.

Woningmarkt begin 2022

We blikken terug op een hoop veranderingen aan het begin van 2022. Zo steeg de vierkante meter prijs met maar liefst 17%. De huizenprijzen stegen de pan uit en de vraag werd steeds groter. De verwachting was dat het aantal transacties dit jaar zouden dalen omdat het simpelweg te duur was om nog te verhuizen. Door onzekerheid wordt deze verwachting versterkt.

Stijgende grondstofprijzen wegen zwaar

Door de oorlog in Oekraïne zijn de grondstofprijzen flink gestegen. Sancties tegen Rusland zorgen er voor dat zij hun producten niet meer aan de EU mogen leveren. Deze grondstoffen haalt de EU voor meer geld uit andere landen. En deze stijging raakt ook de huizenmarkt. Waar verbouwen van het huis eerder zeer in trek was toen men veel thuis zat, lijkt deze trend nu tijdelijk gepauzeerd te zijn. Hierdoor denkt men twee keer na voordat zij daadwerkelijk stappen onderneemt.

Ook wij als makelaar ervaren dit in praktijk. Als makelaar zien wij kant-en-klare huizen populairder en sneller verkocht worden.

Een stijgende hypotheekrente

Naast onzekerheid omtrent de oorlog zijn er meer factoren die een rol spelen in de veranderende situatie op de huizenmarkt. De rente was een lange tijd zeer laag, waardoor het heel aantrekkelijk was om een hypotheek af te sluiten en om een huis te kopen. Dit had een stimulerend effect op de huizenmarkt. Met name op de huizenprijzen. Momenteel stijgt de hypotheekrente met als gevolg dat het lenen van geld minder aantrekkelijk wordt. Het vermogen van de consument daalt, en samen met de dalende koopkracht kunnen er minder grote aankopen worden gedaan.

In praktijk zien wij dat dan ook zeker terug. De huizenprijzen lijken een halt toe geroepen. Echter staat de markt niet stil. De prijs per vierkante meter is nog steeds stijgende. Waar vroeger huizen van 800.000 gemakkelijk werden verkocht wordt dit nu steeds lastiger doordat men minder kan lenen.

Het aanbod stijgt, de vraag daalt

Als makelaar voelen wij dat de markt in beweging is. Ook in vraag en aanbod lijkt verandering te komen. De vraag is continu heel hoog geweest, en het aanbod kon daar niet tegenop. Door alle ontwikkelingen lijkt de vraag naar een huis in Amsterdam te dalen. Daarentegen lijkt de verkoop van huizen toe te nemen. Er worden meer huizen dan normaal aangeboden op Funda en ook bij Amsterdam at home zien wij een toename in het aantal aangeboden huizen. Hoe deze beweging zich precies verder ontwikkelen is nu nog niet met zekerheid te zeggen. Wel kunnen we een verwachting delen op basis van de huidige data, marktgegevens en onze ervaring.

Hoe zien wij als makelaar de toekomst tegemoet?

Op basis van onze data en de geluiden in de markt verwachten wij dit jaar nog een  lichte stijging in de gemiddelde huizenprijzen en toch nog wel een aanzienlijke stijging van de prijs per vierkante meter. Wat zich nu op de markt afspeelt blijft in 2022 naar verwachting nog doorgaan. Verkoop van relatief kleine huizen tegen een hoge prijs per vierkante meter en grotere huizen zullen te koop blijven staan. Met een voorzichtige noot durven wij daarnaast ook te zeggen dat we in 2023 een kleine stagnatie van de prijs per vierkante meter gaan zien met als gevolg dat de gemiddelde transactieprijs zal dalen.